Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014.

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện với vai trò, chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện các chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và nhà nước trên địa bàn, đồng thời thực hiện chức năng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

Kết quả hoạt động trong công tác tín dụng tổng nguồn vốn đến ngày 30 tháng 09 năm 2014, trên 200 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch năm 2014, tăng 18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. Tổng doanh số cho vay trên 57 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2013 trên 19 tỷ đồng. Tổng doanh số thu nợ gần 40 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2013 trên 3 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng: tổng nợ xấu 593 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,29% tổng dư nợ, giảm so với năm 2013 là 81 triệu đồng. Nguyên nhân nợ xấu chủ yếu do đại đa số các hộ vay gặp khó khăn về tài chính, một số hộ vay có biểu hiện chây ỳ không chịu trả nợ và một số hộ sử dụng vốn sai mục đích.

 Giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2014, NHCS xã hội huyện thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của hội đồng quản trị; thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của hội đồng quản trị của tổng giám đốc ngân hàng chính sách xã hội về công tác kiểm tra giám sát của ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội các cấp và công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ; tăng cường công tác chỉ đạo đối với các thành viên ban đại diện huyện, các ban giảm nghèo xã, thị trấn, các tổ chức chính trị – xã hội nhận uỷ thác các cấp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao./.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường thực hiện công tác dân vận
Bài tiếp theoHội nghị triển khai Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014