Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

  Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn chính sách tín dụng đến đúng đối tượng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo báo cáo, doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2019 là 62 tỷ, 984 triệu đồng, với 1.585 lượt hộ được vay vốn. Trong đó, tập trung giải ngân một số chương trình cho vay như cho vay hộ nghèo 301 hộ, cận nghèo 148 hộ, sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 507 hộ, vay nước sạch và vệ sinh sinh môi trường 457 hộ, vay giải quyết việc làm, vay học sinh, sinh viên… Doanh số thu nợ trong 6 tháng đầu năm 2019 là 49 tỷ 825 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 30/6/2019 là 286 tỷ 140 triệu đồng, tăng 13 tỷ 159 triệu đồng so với 31/12/2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Hoàn – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện  yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành, hội đoàn thể cần có sự phối hợp đồng bộ, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại phiên giao dịch xã nhằm nắm bắt các tồn tại, vướng mắc và có giải pháp khắc phục kịp thời./.

Bài trướcHội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.
Bài tiếp theoVận động hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền năm 2019