Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục triển khai nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo

 Năm 2021 nhiều hộ mới thoát nghèo sẽ tiếp tục được tiếp cận

nguồn vốn chính sách để thoát nghèo bền vững.

Đây là một nội dung trong Quyết định số 02/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành ngày 21/1/2021. Hiện nay mức cho vay tối đa của chương trình là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm. Tính đến hết năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Đồn đã giải ngân nguồn vốn trên với dư nợ đạt trên 12 tỷ đồng với 205 hộ vay. Nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho những người mới thoát nghèo tiếp cận nguồn lực để họ tự vươn lên từ đó, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước./.

Bài trướcPhụ nữ Chợ Đồn hưởng ứng sự kiện “ Tuần lễ Áo dài” năm 2021
Bài tiếp theoBùi Văn Toàn – Tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện