Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2020

 

  Tập huấn nghiệp vụ năm 2020 tại xã Lương Bằng

Tại Hội nghị tập huấn, báo cáo viên của NHCSXH huyện đã giới thiệu tóm tắt một số nội dung về: Kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; thông báo các chương trình cho vay đang triển khai thực hiện; quyền lợi trách nhiệm của Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, Trưởng thôn (tổ trưởng tổ dân phố), cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong thực hiện công tác tín dụng chính sách; hướng dẫn Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vốn thực hành ghi chép các loại mẫu biểu, lưu giữ hồ sơ, sổ sách theo phương châm “Cầm tay chỉ việc”.    

Bên cạnh đó, Báo cáo viên còn đưa ra các giải pháp tăng cường vai trò của Ban quản lý các chương trình mục tiêu Quốc gia cấp xã, trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; hiệu quả hoạt động cho vay ủy thác thông qua các tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên là lãnh đạo NHCSXH huyện đã giải đáp một số vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện triển khai cho vay và quản lý vốn vay tại địa phương.

Qua lớp tập huấn, đã giúp học viên được cập nhật, bổ sung kịp thời những thông tin mới, hữu ích, học viên nắm được các chính sách tín dụng ưu đãi đang thực hiện, từ đó để làm tốt công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện cho vay đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo kế hoạch, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn sẽ hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách tại 20/20 xã, thị trấn trong tháng 6/2020.

Bài trướcHội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020
Bài tiếp theoCác trường học huyện Chợ Đồn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão