Nâng cao chất lượng Bộ phận TN&TKQ tại UBND huyện

 

 Công chức trực tại Bộ phận TN&TKQ tại UBND huyện thường xuyên kiểm tra

việc niêm yết các thủ tục hành chính tại nơi làm việc.

Với mục đích lấy hiệu quả quản lý Nhà nước, sự hài lòng của các tổ chức và công dân làm mục tiêu thực hiện công tác cải cách hành chính, UBND huyện Chợ Đồn đã sắp xếp bố trí đội ngũ công chức có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trực tại Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện. Đội ngũ này đã được tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tinh thần thái độ, phục vụ góp phần thực hiện tốt chức trách được giao. Song song với việc sắp xếp con người, UBND huyện cũng thường xuyên rà soát, bổ sung, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tại Bộ phận TN&TKQ để người dân đến giao dịch tra cứu thông tin.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Bộ phận TN&TKQ của UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 976 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Cụ thể hồ sơ đã có kết quả giải quyết đúng hạn 804 hồ sơ trong đó sử dụng qua dịch vụ Bưu chính công ích là 21 hồ sơ; hồ sơ đang trong hạn giải quyết chưa có kết quả là 172 hồ sơ; Hồ sơ quá hạn 0 hồ sơ.

Với tinh thần và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trực tại Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện đã góp phần tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển hiệu quả, bền vững trong công tác cải cách hành chính của huyện./.

Bài trướcĐồng chí Đặng Đình Phong, Phó chủ tịch UBND kiểm tra thiệt hại do mưa lũ
Bài tiếp theoBAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA HUYỆN THAM DỰ CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19