Năm 2021 phấn đấu 100% Trạm Y tế xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

 Bằng Phúc đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế

 

Xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia là một chính sách lớn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cung ứng dịch vụ y tế tại tuyến xã – tuyến y tế gần dân nhất, giải quyết cơ bản các vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tính đến hết năm 2020 toàn huyện có 16/20 xã thị trấn xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, đạt 80% kế hoạch. Các xã Đồng Lạc, Quảng Bạch, Tân Lập, Ngọc Phái đang trong quá trình đầu tư, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021. Huyện phấn đấu hết năm 2021 có 100% Trạm y tế xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo quy định.

Để đạt được kế hoạch này, huyện Chợ Đồn đã chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp như: đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế xã, tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, quản lý sức khỏe tại cộng đồng và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Giám sát, hướng dẫn các xã chưa đạt chuẩn về y tế đẩy nhanh các hạng mục đầu tư, thực hiện quy trình thẩm định để đề nghị công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Bài trướcHội nghị tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn vào vụ cấy lúa xuân