Nà Pậu – Nơi ở và làm việc của Hồ Chủ tịch đầu năm 1951

       Đầu năm 1947, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở lại Việt Bắc, cái nôi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đầu năm 1951, Người đến làm việc tại đồi Nà Pậu, thuộc Bản Thít, xã Lương Bằng (huyện Chợ Đồn). Tại đây, Người đã viết nhiều bức thư và điện mừng gửi đến các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài nước.       

       Cũng trong thời gian này, Người còn viết nhiều bài báo, ký nhiều quyết định quan trọng góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta đến thắng lợi. Đồng thời Người còn đi thăm một số cơ quan của Trung ương Đảng, quân đội đóng trên địa bàn Chợ Đồn, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ, đồng bào hăng hái thi đua giết giặc và lao động sản xuất phục vụ cuộc kháng chiến.

       Chiều ngày 7/2/1951, Hồ Chủ Tịch rời Nà Pậu – Lương Bằng lên đường đi dự Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

       Năm 1996, Nà Pậu được Bộ Văn Hóa – Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia./.

Bài trướcKhuổi Linh – Nơi ở và làm việc của đồng chí Trường Chinh và văn phòng Trung ương Đảng năm 1950.
Bài tiếp theoDi tích lịch sử Nà Pay thuộc thôn Nà Kiến, xã Nghĩa Tá