Mô hình canh tác lúa cải tiến (SRI) tại huyện Chợ Đồn

    

 

 Mô hình sử dụng giống lúa Bao thai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác lúa

cải tiến – SRI  tạixã Phương Viên

 

Kết quả thực hiện các mô hình áp dụng SRI trên địa bàn huyện cho thấy, nông dân đã tiết kiệm được từ 30 đến 40 kg thóc giống, trên một ha, trên một vụ so với cấy theo tập quán. Việc cấy ít dảnh, cấy thưa và bón phân cân đối, điều tiết nước tưới hợp lý giúp cây lúa khỏe, gốc cây lúa thông thoáng, sach sâu bệnh. Cây lúa đẻ nhánh khỏe, trỗ tập trung, chống hạn khá, chống đổ tốt; giảm chi phí hạt giống, tiết kiệm nước, giảm công chăm sóc mạ, trong khi đó năng xuất lúa tăng khoảng 13 tạ/ha, tương đương thu nhập tăng 8,4 triệu đồng trên một ha. Mặc dù hiệu quả của SRI đã được khẳng định, tùy từng điều kiện có thể áp dụng SRI toàn phần hoặc từng phần, nhưng đến nay diện tích sản xuất lúa, bà con áp dụng SRI ở Chợ Đồn vẫn còn nhỏ lẻ, chỉ chiếm khoảng 28% diện tích gieo cấy.

      

 

Hội thảo đánh giá thực hiện mô hình  sử dụng giống lúa Bao thai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

canh tác lúa cải tiến – SRI  tại thôn Nà Đao, xã Phương Viên

 

Kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI) là một tiến bộ kỹ thuật được nông dân áp dụng bởi các nguyên tắc đơn giản, dễ thực hiện như: cấy mạ non, cấy thưa, cấy 1-2 dảnh/khóm, điều tiết nước hợp lý, làm cỏ sục bùn và tăng cường sử dụng phân hữu cơ.   Mặc dù đây là một phương pháp trồng lúa hiệu quả và thân thiện với môi trường nhưng để nông dân áp dụng và nhân rộng phải làm thay đổi nhận thức của họ, những người đã quá quen thuộc với phương pháp canh tác truyền thống. Một khi người nông dân đã chấp nhận thay đổi thì SRI có thể mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho những người trồng lúa, đặc biệt là người nghèo

 

Áp dụng Mô hình cấy lúa theo kỹ thuật canh tác cải tiến SRI, số hạt trên 01 bông từ 132

đến 161 hạt (Theo tập quán canh tác cũ thì số hạt trên 01 bông chỉ từ 120 đến 158 hạt)

Vụ mùa 2019, huyện Chợ Đồn đã thực hiện mô hình sử dụng giống lúa Bao thai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác lúa cải tiến – SRI  tại 10 xã, thị trấn là: Phong Huân, Rã Bản, Bản Thi, Bình Trung, Đông Viên, Phương Viên, Yên Mỹ, Đại Sảo , Nghĩa Tá và Thị trấn Bằng Lũng. Cơ chế hỗ trợ cho thực hiện mô hình canh tác này Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% giống lúa Bao thai nguyên chủng; hõ trợ 50% tiền mua thuốc bảo vệ thực vật và phân bón để đầu tư thâm canh sản xuất lúa; hỗ trợ khinh phí cho các hộ tham gia tập huấn kỹ thuật và hội thảo tổng kết .

Việc áp dụng SRI trên quy mô lớn, cũng như đảm bảo trong việc duy trì và nhân rộng SRI sau khi không còn sự hỗ trợ của các chương trình, dự án sẽ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn huyện.

Bài trướcHội nghị tuyên truyền chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng năm 2019
Bài tiếp theoLễ phát động Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” tại xã Xuân Lạc