Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Đồn – Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đóng vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, 5 năm qua, MTTQ các cấp huyện Chợ Đồn đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua việc vận động đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát và phản biện xã hội, lắng nghe ý kiến nhân dân. Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhiệm kỳ qua là Mặt trậnTổ quốc huyện đã tổ chức hiệp thương dân chủ, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016 – 2021), phối hợp với HĐND, UBND các cấp tổ chức 205 điểm tiếp xúc cử trị với đại biểu Quốc hội,  HĐND tỉnh, huyện với 14. 296 lượt cử tri tham dự. Tổ chức và có ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp; tham gia góp ý kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII của Đảng. Đồng thời, tổ chức để nhân dân thực hiện giám sát và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình hành động của Huyện ủy… Công tác giám sát và phản biện xã hội theo nội dung Quyết định 217- QĐ/TW và Quyết định 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn chỉ đạo thực hiện ngày càng có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ  (2014 – 2019),  Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát 186 cuộc tập trung vào việc giám sát chất lượng các công trình xây dựng cơ bản đang thi công, các khoản đóng góp của  người dân tại địa phương. Bên cạnh đó, phối hợp với Thường trực  HĐND, các ban HĐND huyện giám sát 89 đơn vị về thực hiện nhiệm vụ và thực hiện giám sát thường xuyên tại các xã, thị trấn. Các Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát được 88 cuộc đối với các vấn đề thiết yếu tại các địa phương… qua giám sát đã kịp thời kiến nghị xử lý, giải quyết các  vụ việc còn tồn tại, bức xúc trong nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 MTTQ huyện Chợ Đồn tổ chức tốt các hội nghị TXCT

lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân. 

Đồng chí Ma Văn Trị – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn cho biết:  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy và phát huy được truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá.  Trong 5 năm qua toàn huyện có trên 50.600 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 582 lượt khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 505 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt đơn vị văn hóa. Hiện nay, 100% khu dân cư trong huyện đã tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam  vào  ngày 18/11 hàng năm. Hoạt động này đã trở thành ngày hội đại đoàn kết của các thôn, bản, tổ dân phố, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó trong từng cộng đồng dân cư, tạo nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện. Các tầng lớp nhân dân ngày một phấn khởi trước những kết quả huyện nhà đạt được, cùng với đó niềm tin, uy tín của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày một được củng cố và nâng cao.

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp, nhất là Ban công tác mặt trận các khu dân cư đã thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bàn bạc, hiến đất, góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm của nhiệm kỳ, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, tự nguyện hiến hàng trăm ha đất, huy động trên 105 tỷ đồng để  xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi. Đến nay toàn huyện đã có 2 xã là Rã Bản và Đông Viên đạt chuẩn nông thôn mới, có 9 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đã đạt của toàn huyện đạt 10,4 tiêu chí/xã. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao.

Trao đổi về kết quả  hoạt động sau một nhiệm kỳ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn, đồng chí Hà Đức Tiến – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Chợ Đồn nhấn mạnh: Các phong trào thi đua do MTTQ phát động đã tạo nên những kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn huyện. Đến nay đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Điểm rõ nét trong thực hiện vai trò chủ động, sáng tạo triển khai các cuộc vận động, các phong trào ý nghĩa thiết thực đó là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện và các chương trình an sinh xã hội gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức được triển khai sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân. Nổi bật là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và xây dựng “Quỹ vì người nghèo. Trong 5 năm qua, MTTQ huyện đã vận động được trên  360 triệu đồng  xây dựng nguồn quỹ “Vì người nghèo” ; tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ thiên tai được gần 140 triệu đồng và phối kết hợp các ngành liên quan vận động các loại quỹ như quỹ khuyến học, quỹ “Vì trẻ thơ”, quỹ  người cao tuổi, tiếp nhận hàng cứu trợ ủng hộ chăn, màn, quần áo ấm, xe đạp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện…Trong nhiệm kỳ đã có 29 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết từ đó đã giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn và dần ổn định cuộc sống.

  MTTQ huyện Chợ Đồn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng

chính sách và bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Công tác xóa đói giảm nghèo đã được Ủy ban MTTQ huyện phối hợp cùng các ban ngành thực hiện có hiệu quả trong đó đến nay huyện đã xây dựng được các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa chất lượng, hoạt động công nghiệp, thương mại dịch vụ được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 chỉ còn 16,48%. Bên cạnh đó, MTTQ huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng các mô hình có hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Phòng chống tội phạm ma túy; phong trào tự quản; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội. Có thể thấy, thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã góp phần bồi dưỡng và huy động sức dân, cùng nguồn lực của Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp trong giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động đề xuất với Ban Thường vụ huyện ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ nguồn tại chỗ.  Hàng năm, phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Nhiều cán bộ MTTQ huyện và xã được cử tham gia các lớp cao cấp, trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính; đại học và sau đại học. Từ những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Chợ Đồn đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tặng bằng khen, giấy khen trong thực hiện tốt các phong trào thi đua .

Có thể nói năm 2018 chính là năm chuẩn bị, tập duyệt những bước cơ bản cho Đại hội nhiệm kỳ (2019 – 2024). Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Uỷ ban MTTQ tỉnh về việc tiến hành tổ chức đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở,  Uỷ ban MTTQ huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo Uỷ ban  MTTQ 22 xã, thị trấn  rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua để chuẩn bị xây dựng văn kiện, nhân sự và sắp xếp bộ phận giúp việc chuẩn bị cho đại hội.

Trong quá trình theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc ở các xã, thị trấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện luôn nhấn mạnh phải lựa chọn những người thật sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao với công tác mặt trận để đưa vào cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới đồng thời phát động các Ban công tác mặt trận khu dân cư đăng ký thực hiện các công trình phần việc chào mừng đại hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tạo cơ sở cho Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 -2024 diễn ra thành công.

  Đại hội điểm MTTQ thị trấn Bằng Lũng nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức thành công

tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

Có thể khẳng định, công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Chợ Đồn đang trên đà tích cực. Mỗi thành quả hôm nay đều thấm đẫm mồ hôi, công sức của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, minh chứng rõ nét về tinh thần và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong đó có sự đóng góp to lớn của MTTQ huyện trong các phong trào thi đua đối với sự phát triển toàn diện của huyện. Những kinh nghiệm quý báu qua từng nhiệm kỳ sẽ là nền tảng vững chắc để MTTQ huyện Chợ Đồn tiếp tục tự tin vững bước vào nhiệm kỳ mới góp phần xây dựng quê hương Chợ Đồn ngày càng phát triển giàu mạnh./.

Bài trướcHuyện ủy Chợ Đồn tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Bài tiếp theoHuyện ủy Chợ Đồn trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019