Lớp học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

 

Trong thời gian, từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 Lớp học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

 

Kết quả học tập đã có 100% bài đều đạt từ yêu cầu trở lên. Trong đó có 29% bài đạt loại khá; 11% bài đạt loại giỏi. Qua lớp bồi dưỡng tại cơ sở sẽ là nâng cao nhận thức và định hướng để các tân binh phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, tích cực rèn luyện trong quân ngũ, trao dồi đạo đức, phẩm chất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của đơn vị để xứng đáng trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn trong quân ngũ./.

 

Bài trướcChợ Đồn ra quân huấn luyện năm 2018
Bài tiếp theoThường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại xã Tân Lập và Quảng Bạch