Liên đoàn lao động huyện giám sát, kiểm tra công tác Công đoàn tại xã các xã Nam Cường, Tân Lập và Xuân Lạc

Trong 2 ngày 25 và 26/7/2022, Liên đoàn lao động huyện đã tổ chức giám sát, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản của 11 Công đoàn cơ sở thuộc 3 xã và các trường học Mầm non, Tiểu học và THCS xã Nam Cường, Tân Lập, Xuân Lạc.

Liên đoàn lao động huyện giám sát, kiểm tra Công đoàn cơ sở xã và các trường học tại Xuân Lạc.
           Đoàn đã thực hiện giám sát, kiểm tra một số nội dung như: việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; quy chế phối hợp của tổ chức Công đoàn với chính quyền, chuyên môn; quy chế thu chi, quản lý tài chính Công đoàn; công tác xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc phát động các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động…
          Qua kiểm tra cho thấy, các Công đoàn cơ sở đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ban hành đầy đủ các loại quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn, quy chế phối hợp với chính quyền, tổ chuyên môn, xây dựng được chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hoạt động hàng năm, tiếp nhận và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện; Xây dựng và phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lưu trữ các loại công văn, tài liệu khoa học, đầy đủ, thể hiện sổ công văn đi, đến rõ ràng, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt thông qua sổ ghi biên bản. Trong công tác quản lý tài chính, cơ bản các Công đoàn cơ sở chấp hành tốt các quy định về quản lý và sử dụng tài chính, thực hiện thu, chi kịp thời, đầy đủ, hợp lệ, thực hiện thu nộp đoàn phí công đoàn, xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán được lưu trữ, quản lý theo đúng quy định; các khoản thu, chi  tài chính Công đoàn và các khoản đóng góp do tổ chức Công đoàn phát động được công khai minh bạch.

Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả hoạt động với đoàn kiểm tra.
 Tuy nhiên, qua kiểm tra một số Công đoàn cơ sở còn có những hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động chưa được thường xuyên, liên tục chủ yếu lồng ghép vào các cuộc họp; Ban chấp hành Công đoàn kiêm nhiệm nên việc xử lý, giải quyết  các nội dung công đoàn còn hạn chế đôi khi chưa được kịp thời; việc tổ chức cho đoàn viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm, đi khám sức khỏe định kỳ còn hạn chế…
Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị khắc phục những tồn tại và đề nghị đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn góp phần xây dựng Công đoàn ngày càng phát triển, tạo niềm tin cho người cán bộ, đoàn viên, người lao động gắn bó với tổ chức Công đoàn tại cơ sở nói riêng và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung.
Tác giả: Thu Thúy
Bài trướcUBND huyện Chợ Đồn chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tiêm phòng Covid 19
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân ngày 27/7/2022