Liên đoàn lao động huyện Chợ Đồn tổng kết công tác Công đoàn năm 2018

 

 Hội nghị tổng kết công đoàn năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

 

Năm 2018, các cấp công đoàn trong huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đề ra để cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hoạt động, cụ thể hóa mục tiêu trọng tâm, thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Công tác tham gia quản lý, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động luôn được các cấp công đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên ; tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho 1.241 lượt đoàn viên công đoàn; tham gia các hội đồng xét nâng lương định kỳ cho 508 công nhân viên chức lao động, nâng lương trước thời hạn cho 96 người; công đoàn cơ sở tự tổ chức 172 đợt giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách với người lao động.  Liên đoàn lao động huyện tham gia cùng các cơ quan khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện giám sát, phản biện theo Quyết định 217 của Ban Chấp hành Trung ương về các nội dung được phân công của các cơ quan, đơn vị trong khối. Trực tiếp tổ chức giám sát việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức tại 7 cơ quan, đơn vị trong huyện;  tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018 và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại 5 cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức thăm nắm tình hình lao động việc làm tại 4 doanh nghiệp.

Các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt tỷ lệ 100%; có 2/6 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động.,..Nhìn chung việc tổ chức hội nghị đảm bảo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, dân chủ các kế hoạch hoạt động năm, nội quy, quy chế cơ quan, sử dụng các nguồn quỹ của đơn vị, đăng ký thi đua, đồng thời tổ chức để công nhân, viên chức lao động được tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung theo quy định.

Năm 2018 đã có 165 lượt người được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; 49 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đoàn viên công đoàn hỗ trợ, giúp đỡ các xã, các hộ gia đình về ngày công, đóng góp vật chất hoặc tiền để thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới quy ra giá trị tiền là 76 triệu đồng.

Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng, với số tiền đóng góp ủng hộ, giúp đỡ được 580 triệu đồng. Trong đó, đã có 560 tin nhắn ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; 40,954 triệu đồng ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn”; 21,7 triệu đồng ủng hộ, hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn…

 Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào

công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2018

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các công đoàn cơ sở với nhiều hoạt động và các phong trào thi đua sôi nổi đạt hiệu quả, tại hội nghị  này, Liên đoàn lao động huyện đã biểu dương, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào công đoàn trong năm 2018, cụ thể: 01 đoàn viên được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; 12 cá nhân và 04 tập thể được nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn; 08 nữ đoàn viên được khen chuyên đề “Giỏi việc nước đảm việc nhà” và 04 cá nhân được khen trong phong trào văn hóa-thể thao./.

Bài trướcCÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI CỦA HUYỆN CHỢ ĐỒN NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN
Bài tiếp theoChợ Đồn Tọa đàm kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 và Tổng kết công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2018