Liên đoàn huyện Chợ Đồn tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Theo số liệu của LĐLĐ huyện, Hiện nay trên địa bàn huyện Chợ Đồn có trên 1.900 công nhân, viên chức, lao động, sinh hoạt tại 110 tổ chức công đoàn cơ sở,  đời sống việc làm cơ bản được đảm bảo. trong 6 tháng đầu năm các cấp công đoàn đã thực hiện tốt các chương trình công tác đề ra như: việc thực hiện chính sách đối với người lao động; đoàn viên, công nhân, viên chức, người  lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đều được các cấp công đoàn kịp thời thăm hỏi động viên, với tổng số trên 280 lượt, số tiền thăm hỏi gần 60 triệu đồng; công đoàn giáo dục và đào tạo huyện, các công đoàn cơ sở trong huyện đã trao hơn 100 xuất quà, trị giá hơn 34 triệu đồng đến đoàn viên công nhân, viên chức, người lao động, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con công nhân, viên chức, lao động.  

Các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức cho trên 580 đoàn viên được khám sức khoẻ định kỳ. Hưởng ứng ngày hiến máu tình nguyện, có 24 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu đạt và vượt chỉ tiêu giao. Trong công tác tuyên truyền giáo dục, công nhân, viên chức, người lao động được học tập nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12, học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách HCM năm 2016, tác phẩm “ sửa đổi lối làm việc”  Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao  được duy trì, tổ chức sôi nổi, có trên 100 hoạt động do các cấp công đoàn phối hợp tổ chức, với sự tham gia của hơn 780 đoàn viên công nhân, viên chức lao động. Công tác phát triển đoàn viên được Công đoàn các cấp quan tâm, qua đó phát triển được trên 60 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua Liên đoàn lao động huyện xây dựng kế hoạch công tác nữ công, triển khai tới các cấp công đoàn cơ sở thực hiện như: tổ chức gặp mặt, giao lưu thể thao trong nữ công nhân, viên chức, lao động nhân các ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

          Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, được tập trung vào các hoạt động trọng tâm như: tiếp tục tuyên truyền phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của công đoàn đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; thăm nắm tình hình công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn ở cơ sở; tiếp tục tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động./.

Bài trướcHội thảo mô hình trình diễn giống ngô NK 6410
Bài tiếp theoDiễn biến ngày thi đầu tiên kỳ thi trung học phổ thông tại Chợ Đồn