Lễ ra mắt Bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung

 Lễ ra mắt Bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ

và các đoàn thể chính trị – xã hội

Bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện được thành lập với tổng số biên chế là 09 người, gôm các cơ quan là:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn.  Đồng chí Ma Văn Trị- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được giao nhiệm vụ phụ trách bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung.

Bộ phận tham mưu, giúp việc chung có quyết định thành lập từ ngày 01/01/2019, hoạt động đảm bảo theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của mỗi tổ chức và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện mong muốn, thời gian tới mỗi cán bộ của Bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao sự phối, kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ để đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Việc thành lập Bộ phận tham mưu, giúp việc chung được thực hiện theo Đề án số 12-ĐA/TU ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp Bộ phận cán bộ, tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội. Nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách thủ tục hành chính./.

Bài trướcỦy Ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn tổng kết công tác năm 2018
Bài tiếp theoTỉnh Bắc Kạn hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019