Lễ công bố ra mắt cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Bản Thi giai đoạn (1945-2015)

 Lễ công bố ra mắt cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Bản Thi

giai đoạn (1945-2015)

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã bản Thi đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách đưa sự nghiệp kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi cuối cùng. Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ xã Bản Thi đã vận dụng một cách sáng tạo đường lối cách mạng của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể của xã, lãnh đạo tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.Tiếp tục xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả cao.

Nhằm ghi lại một cách chân thực quá trình phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân xã qua các thời kỳ, tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của xã Bản Thi; Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Sưu tầm tư liệu chính thức tiến hành biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn (1945 – 2015).

Cuốn sách ra đời nhằm khái quát, lưu giữ toàn bộ quá trình lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng của Đảng bộ xã Bản Thi từ khi ra đời cho đến năm 2015, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ôn lại quá trình phấn đấu và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân trong từng giai đoạn lịch sử,là tài liệu quý để giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau, khơi gợi tinh thần đoàn kết, tích cực phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. 

 

Bài trướcXã Bình Trung tổ chức Diễn đàn trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn cho trẻ em”.
Bài tiếp theoKhánh thành lớp mầm non tại thôn Pù Lùng 2, xã Xuân Lạc