Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ

Tại buổi lễ đồng chí Ma Doãn Kháng – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy đã công bố các quyết định như: Quyết định số 3142-QĐ/HU ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc điều động phân công đồng chí Ma Văn Trị, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện  đến nhận công tác tại Ban dân vận huyện ủy và phân công giữ chức vụ Trưởng Ban dân vận huyện ủy đồng  thời giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện kể từ ngày 1/9/ 2019.

 

 Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí  thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

 trao quyết định và chúc mừng đồng chí Ma Văn Trị

Tại buổi lễ đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí  thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Ma Văn Trị, đồng thời  nghị trên cương vị mới đồng chí Ma Văn Trị sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận công việc mới, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với cương vị mới được phân công, đồng chí Ma Văn Trị hứa  sẽ nỗ lực phấn đấu, tiếp tục học hỏi, phấn đấu rèn luyện, đem khả năng trí tuệ, tâm huyết của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc điều động, phân công cán bộ quản lý được Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện theo Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 31 tháng 1 năm 2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/T, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, liệu quả.

Bài trướcHội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 9/2019
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới