Lấy ý kiến cộng đồng dân cư cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” tại Chợ Đồn

 Lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” đối với

ông Nông Trọng Quyết, xã Đại Sảo

Tại hội nghị, Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Trưởng phòng Quảng lý Văn hóa – Sở Văn hóa thể thao và du lịch đã thông qua một số văn bản và tiêuc huẩn xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú”. Trong đợt này, huyện Chợ Đồn có 03 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” năm 2021 gồm: ông Văn Tiến Khởi, sinh năm 1975, dân tộc Tày, xã Bằng Lãng (di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian); ông Bế Đình Giai, sinh năm 1976 dân tộc Tày, xã Bằng Lãng (di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng). Ông Nông Trọng Quyết, sinh năm 1959, dân tộc Tày, xã Đại Sảo (di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian).

 Ông Bế Đình Giai, xã Bằng Lãng di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

là nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng

Tại hội nghị ở các xã, sau khi thảo luận, ghi nhận các ý kiến cộng đồng thôn, tổ nơi cư trú, hội nghị đã tiến hành biểu quyết với số phiếu 100% đại biểu có mặt nhất trí.Từ kết quả này là cơ sở để Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” năm 2021.

Bài trướcHội nghị tuyên truyền, triển khai nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Yên Thượng
Bài tiếp theoPhòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021