Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện để đôn đốc tiến độ các công trình XDCB chuyển tiếp, khởi công mới

 

Đ/c Chủ trì nêu rõ lý do, mục đích cuộc họp với một số nội dung như: Hiện nay, một số công trình UBND huyện giao Ban Quản lý dự án làm đại diện Chủ đầu tư tiến độ thực hiện còn quá chậm; nhận thấy một số tồn tại như cách triển khai thực hiện chưa bài bản theo quy định, chưa mạnh dạn, chủ động thực hiện công việc được giao dẫn đến chậm tiến độ.

Đ/c Chủ trì yêu cầu Lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng báo cáo tiến độ thi công, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân thực hiện đối với từng công trình, trên cơ sở đó các thành viên dự họp cùng trao đổi, thảo luận và đồng chí Chủ trì cuộc họp đưa ra giải pháp chỉ đạo thực hiện cụ thể đối với từng công trình như sau: Công trình Trường mầm non Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn(Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng + hiệu bộ, san nền và kè đá); Công trình Bến xe khách thị trấn Bằng Lũng; Công trình Khu dân cư tổ 7; Giải phóng mặt bằng dự án Sửa chữa nền và mặt đường và hệ thống thoát nước Km183+600 – Km186 QL. 3B tỉnh Bắc Kạn; Công trình Đập kênh Nà Pẻn, xã Đồng Lạc; Công trình Kè Nà Bưa xã Ngọc Phái: Trình điều chỉnh thiết kế công trình; Công trình Trụ sở xã Ngọc Phái, Trụ sở xã Phong Huân: Lựa chọn xong nhà thầu thi công xây lắp và thi công trong tháng 3/2017; Công trình Trụ sở xã Yên Nhuận, Trụ sở xã Đồng Lạc.

 Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện 

 

 

Kết thúc cuộc họp Thường trực UBND huyện yêu cầu:

Trong thời gian tới lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng công trình, giải quyết dứt điểm vướng mắc, đánh giá kết quả thực hiện. Cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện thường xuyên nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, nâng cao hơn nữa năng lực trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trong việc kiểm soát hồ sơ các công trình, cần xem xét kỹ các yếu tố về phù hợp với quy hoạch, khả năng nguồn lực nguồn vốn, thiết kế, kỹ thuật,…..để xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí đầu tư, theo đúng theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và công tác tham mưu cho UBND huyện trong lĩnh vực XDCB trên địa bàn huyện để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trên địa bàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo nội dung chỉ đạo tại cuộc họp đảm bảo đúng tiến độ./.

Bài trướcChợ Đồn tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức thi thuyết trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng