Lãnh đạo huyện gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, Hợp tác xã

  Lãnh đạo UBND huyện báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2019

Tại hội nghị lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm và tình hình kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện thời gian qua Theo đó, hiện nay huyện Chợ Đồn có 101 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động ở các lĩnh vực nông- lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khai khoáng, xây dựng.

  Đại diện các Công ty, doanh nghiệp, HTXphát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xãđều cho rằng thời gianqua huyện đã quan tâm hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục hành chính, mở rộng  sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các đại biểu cũng mong muốn thời gian tới các cơ quan chuyên môncần  linh hoạt hơn trong giải quyết vướng mắc đối với các Hợp tác xã mới thành lập và tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ để phát triển tốt hơn. Với một số dự án, đề án phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp, phát triển du lịch huyện cần có định hướng cụ thể, cung cấp tư liệu, chính sách để cho doanh nghiệp nắm được, từ đó nghiên cứu và có hướng đầu tư.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, lãnh đạo huyện Chợ Đồn và các cơ quan chuyên môn của huyện đã trao đổi và  làm rõ ngay tại hội nghị,  mong muốn sau buổi gặp mặt này, huyện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp và huyện cũng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh./.

Bài trướcHội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn hướng tới phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống