Kỳ họp thứ tư HĐND huyện Chợ Đồn khóa XVIII

Kỳ họp đã nghe các báo cáo: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2011; báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử thi hành án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, tổng hợp ý kiến của tri trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XVIII …

 

Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

6 tháng đầu năm 2012, kinh tế – xã hội huyện Chợ Đồn đạt được một số kết quả nhất định.

Diện tích gieo cấy lúa xuân toàn huyện thực hiện được trên 1.500ha (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2011, bằng 101, 41% kế hoạch (KH); năng suất ước đạt 48tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 7.600 tấn. Cây ngô trồng được trên 1.330ha, đạt trên 111%KH, năng suất ước đạt 40tạ/ha; cây cam quýt thực hiện được 143,86%KH, hồng không hạt thực hiện được 10ha; Dong giềng đạt trên 157,67%KH.

Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc hiện có trên 38.000 con, đạt 78,65%KH. Diện tích nuôi trồng thủy sản có 287,8ha, đạt trên 74%KH. Huyện đã cung ứng 5.000 con giống và 10,1 tấn thức ăn hỗn hợp cho các hộ thực hiện mô hình nuôi gà thả đồi tại 9 xã.

Thời gian qua, huyện đã duy trì tốt công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Diện tích thiết kế trồng rừng sản xuất theo Dự án 147 thực hiện được trên 2.000ha đạt 103,46%KH. Hiện đã trồng được 1.110,9ha, đạt 59,10%KH. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng thường xuyên được duy trì, tăng cường. Thông qua kiểm tra, truy quét, các cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử ý 84 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (tăng 09 vụ so với cùng kỳ năm 2011), tịch thu 98,804m3 các loại.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện ước đạt trên 1.150 triệu đồng, đạt 76,90% so với cùng kỳ 2011. Tính đến ngày 18/6/2012, huyện đã thu ngân sách được 13,699 tỷ đồng, đạt 25,8%KH giao, bằng 55,7% so với cùng kỳ năm 2011; chi ngân sách 88,056 tỷ đồng, đạt 48,2%KH. Tổng nguồn vốn đã giải ngân thực hiện được 23,201 tỷ đồng.

Thị trường hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Mạng lưới thông tin liên lạc an toàn, thông suốt phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp Ủy, chính quyền, hoạt động của các cơ quan, đơn vị và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân trên địa bàn.

Trong công tác văn hóa – xã hội: 6 tháng đầu năm, huyện Chợ Đồn đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 theo kế hoạch. Tỷ lệ huy động trẻ ra mẫu giáo đạt 97%; tỷ lệ học sinh xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 96,2%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,84%. Công tác phổ cập giáo dục được duy trì và giữ vững… Công tác Y tế, Dân số – Kế hoạch hóa gia đình được quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có khoảng 40 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng đã điều trị khỏi. Tổng số lượt bệnh nhân đã khám và điều trị tại các cơ sở y tế là 34.495 lượt người. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước…

Bên cạnh những mặt đạt được, trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế – xã hội huyện Chợ Đồn vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn XDCB còn thấp so với kế hoạch vốn giao; cơ sở vật chất tại phục vụ công tác giáo dục còn thiếu và yếu; công tác giải quyết đơn thư, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số phòng, ban, đơn vị, cơ sở chưa được thực hiện kịp thời theo quy định; tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm tại một số địa phương đạt thấp…

6 tháng cuối năm, HĐND huyện Chợ Đồn xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa và các cây màu vụ xuân, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ mùa; tăng cường công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi; tích cực chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng đề án, đồ án quy hoạch nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012;

Bên cạnh đó, thực hiện tốt kế hoạch quản lý học sinh trong dịp hè, làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2012 – 2013; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội;

Đồng thời tiếp tục quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc triển khai Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng ta hiện nay”; tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp  6 tháng cuối năm 2012; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2011 huyện Chợ Đồn; Nghị quyết về việc hỗ trợ giá giống cây Cam, Quýt và Hồng không hạt đối với các xã chưa thuộc vùng quy hoạch của tỉnh từ năm 2012 – 2015; Nghị quyết về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ đầu của huyện Chợ Đồn; Nghị quyết về việc cấp kinh phí đối ứng xây dựng công trình Nhà Văn hóa xã Bình Trung; Nghị quyết về việc phê chuẩn  ghi danh điểm chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Đông Viên; Nghị quyết về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ đầu của thị trấn Bằng Lũng./.

Bài trướcTuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn: Kiểm tra công tác Đảng 6 tháng đầu năm tại các xã, thị trấn