Kỳ họp bất thường HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX

 Toàn cảnh Kỳ họp bất thường HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX.

Tại kỳ họp, UBND huyện đã thông qua tờ trình, về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2016 – 2021.  Cuộc họp đã thảo luận và nhất trí về nhân sự. Đồng thời thực hiện quy trình, thủ tục về công tác bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện. Kết quả, ông Đặng Đình Phong, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện  được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn khóa XI X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Cũng tại kỳ họp này, UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội quốc phòng, an ninh 02 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo; Thông qua Tờ trình, về việc đề nghị phê duyệt danh điểm đầu tư Xây dựng công trình trường Mầm non Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn giai đoạn 3. Ban kinh tế –  xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt danh điểm đầu tư Xây dựng công trình trường Mầm non Đồng Lạc. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tiến hành thảo luận, biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt danh điểm đầu tư Xây dựng trường Mầm non Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn giai đoạn 3. /.

Bài trướcHiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Bài tiếp theoCông bố xã Yên Thượng đạt chuẩn Nông thôn mới