Kiểm tra thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Chợ Đồn

Đồng chí Nguyễn Tiến Cương – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội – Phó Trưởng

ban thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

 

Trong 7 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp gây khó khăn trong thực hiện các chính sách về bảo hiểm  tuy nhiên,  Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đạt được một số kết quả quan trọng. Đến 30/7/2021, toàn huyện có 3.328 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc so với số thuộc diện tham gia đạt 89,8% và đạt 94,5% kế hoạch tỉnh giao; 1.255 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 115,6% so với năm 2020 và đạt 108% kế hoạch tỉnh giao; 2.607 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với số thuộc diện tham gia đạt 91,7% và đạt 97% kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,3%. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 7 tháng đầu năm đạt trên 56 tỷ đồng bằng 52,5% kế hoạch giao; Trong 7 tháng đầu năm bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với ngành y tế của huyện chi trên 12 tỷ đồng thanh toán bảo hiểm y tế với trên 41.400 lượt người khám chữa bệnh; giải quyết 677 hồ sơ thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình triển khai thực hiện các chính sách về bảo hiểm, công tác tuyên truyền đối thoại trực tiếp về các chính sách bảo hiểm tới người dân bị hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội dẫn tới những khó khăn trong phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm, bên cạnh đó các doanh nghiệp phải cắt giảm lao động do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn tới tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp giảm và đạt thấp, ngoài ra một số doanh nghiệp còn nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động …

Tại buổi làm việc, các thành viên ban chỉ đạo của huyện và tỉnh đã tập trung trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của địa phương, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm đồng thời đề xuất kiến nghị những giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Cương – Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội – Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà huyện Chợ Đồn đã đạt được thời gian qua đồng thời chia sẻ với huyện về những khó khăn, trở ngại trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 như hiện nay. Đồng chí đề nghị trong những tháng còn lại của năm 2021, để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, Ban chỉ đạo của huyện, các cơ quan ban ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, tăng cường tuyên truyền các chính sách bảo hiểm bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả nhất để nâng cao nhận thức của người dân, của đối tượng thụ hưởng; Kiện toàn và nâng cao năng lực cho các đại lý thu tại cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân có thể tham gia các loại hình bảo hiểm theo nhu cầu. Đồng chí trưởng đoàn công tác cũng đề nghị ngay trong thời điểm này, huyện Chợ Đồn cần triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 theo Nghị quyết số 68/ NQ – CP ngày 1/07/2021 của Chính Phủ nhằm chia sẻ cùng các đơn vị sử dụng lao động và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn tiếp tục tái sản xuất kinh doanh góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển bảo hiểm và đảm bảo các quyền lợi cho người lao động theo quy định./.

Bài trướcTriển khai cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù
Bài tiếp theoĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026