Kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện

Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Chợ Đồn đã thành lập các Đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước năm 2022 trên địa bàn huyện.

  Đồng chí Ma Văn Trị, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng đoàn kiểm tra số 3 kiểm tra tại xã Yên Phong.
Nội dung kiểm tra bao gồm công tác chỉ đạo, công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở các địa phương, nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện ở cơ sở. Trên cở sở kết quả kiểm tra, tiến hành đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tìm ra nguyên nhân tích cực tác động đến kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Từ đó xác định giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước ở từng địa phương.

 Đại diện Lãnh đạo xã Đại Sảo báo cáo với đoàn kiểm tra tình hình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương.
Trong 2 ngày đầu kiểm tra, các đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của các xã. Ban chỉ đạo phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp xã được thành lập, các kế hoạch năm, kế hoạch giai đoạn, các văn bản hướng dẫn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đến các thôn, bản kịp thời, hiệu quả. Việc đăng ký, xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn, có hồ sơ lưu trữ đầy đủ. Các xã đã chủ động triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong lễ hội thông qua hương ước, quy ước của thôn, tổ, bản.
Trong quá trình kiểm tra các đoàn kiểm tra đã trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị của cấp xã; đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tự giác thực hiện hương ước, quy ước đã đề ra, làm tốt công tác xã hội hóa góp phần xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở phục vụ cho nhu cầu văn hoá, thể thao của nhân dân.
Tác giả: Hà Tuyết- Phòng VH&TT
Bài trướcHuyện Chợ Đồn phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”
Bài tiếp theoChợ Đồn quan tâm thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo