Kiểm tra giám sát thực hiện vốn tín dụng chính sách tại xã Tân Lập

 Đoàn làm việc cùng Hội Phụ nữ xã, Trưởng thôn, tổ TK&VV tại thôn Phiêng Đén

Theo báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, trên địa bàn xã có 344 hộ dân, trong đó có 99 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 28,7%; hộ cận nghèo 42 hộ, chiếm tỷ lệ 12,2%; 08 thôn bản với tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 20/02/2021 là 13.073 triệu đồng/ 08 Tổ tiết kiệm và vay vốn/238 hộ, không có nợ quá hạn; 08/08 Tổ đều hoạt động tốt. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho người dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Đoàn đã kiểm tra, giám sát trực tiếp tại một số hộ thôn Phiêng Đén, xã Tân Lập. Qua kiểm tra các hộ đều nhận đủ tiền vay theo giấy đề nghị vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Thay mặt đoàn kiểm tra, bà Nông Thị Thu Hoài, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Trong thời gian tới đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương và các Tổ chức Hội nhận ủy thác xã tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy. Phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo các hộ đúng đối tượng đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần ngăn ngừa hoạt động tín dụng đen, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Bài trướcHọc Bác từ những việc làm cụ thể
Bài tiếp theoTuổi trẻ Chợ Đồn tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới