Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu HĐND tại các xã Khu Đông và Khu Tây

Nội dung kiểm tra, giám sát gồm: kiểm tra thời gian, quy trình thực hiện hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 3. Việc công bố danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử (thời gian ban hành, thẩm quyền ban hành, số lượng thành viên cụ thể). Việc nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tình hình xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử Hội đồng nhân dân. Dự kiến thành lập Tổ bầu cử (dự kiến số tổ, số thành viên). Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.  Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.

 Đoàn lãnh đạo của huyện kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (đợt 1) tại xã Bản Thi

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo 06 xã khẳng định, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được các xã triển khai theo đúng quy định, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện Chợ Đồn. Tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã , nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo đúng quy trình, quy định. Qua rà soát hồ sơ, các loại biên bản cho thấy các ứng cử viên đều đủ tiêu chuẩn, được cử tri tín nhiệm cao. Đồng thời chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 đảm bảo đúng quy trình, thời gian, đúng luật. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phương Viên còn 37 người và dự tính sẽ có 07 tổ bầu cử; đối với xã Đồng Thắng, sau hội nghị hiệp thương lần 2 còn 37 người, dự tính có 07 tổ bầu cử; xã Bằng Phúc sau hội nghị hiệp thương lần 2 còn 35 người và dự tính có 05 đơn vị bầu cử; xã Yên Thượng sau hội nghị hiệp thương lần 2 còn 29 người, dự tính có 04 tổ bầu cử; xã Yên Thịnh sau hội nghị hiệp thương còn 27 người, dự tính có 05 tổ bầu cử, xã Bản Thi sau hội nghị hiệp thương lần 2 còn 30 người và dự tính có 05 tổ bầu cử. Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu về cuộc bầu cử, về quyền  và nghĩa vụ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội, HĐND các cấp, Công tác tuyên truyền được các xã chú trọng triển khai thông qua các hình thức cổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, qua các cuộc họp tổ dân cư…

Kết luận tại buổi làm việc với 06 xã trên, thay mặt đoàn công tác, Đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND huyện, đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các xã , đồng thời nhấn mạnh việc giới thiệu các ứng cử viên đã đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, cùng với đó là dự kiến những người ứng cử chính thức và phân bố về các đơn vị bầu cử. Đối với việc lập danh sách cử tri cần nắm chắc tình hình cử tri để đảm bảo mọi cử tri đều được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình.Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để cử tri hiểu, đảm bảo quyền của mình trong việc bầu cử để lựa chọn những đại biểu thực sự ưu tú, xuất sắc, đại diện cho tiếng nói của cử tri. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, đảm bảo an toàn, trang trọng, tạo sự phấn khởi cho cử tri trước, trong và sau bầu cử. Tăng cường nắm tình hình, đảm bảo tốt an ninh trật tự , không để xảy ra đột xuất bất ngờ; chủ động điều tra, rà soát cử tri, tạo tinh thần đoàn kết, không khí phấn khởi hướng đến bầu cử – ngày hội của toàn thể nhân dân./.

Bài trướcChợ Đồn phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Bài tiếp theoHội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2021 -2026