Kiểm tra đột xuất việc thực thi nhiệm vụ, công vụ tại một số cơ quan, đơn vị

 Kiểm tra thực thi công vụ tại UBND thị trấn Bằng Lũng

Đoàn đã đi kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Lao động Thương binh và xã hội; Phòng tư pháp, UBND xã Ngọc Phái và  UBND thị trấn Bằng Lũng. Qua thực tế kiểm tra cho thấy, các cơ quan đơn vị, xã thị trấn đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện về tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức  đều chấp hành nghiêm giờ làm việc tại cơ quan, công sở và các quy định về trách nhiệm thực thi công vụ. Công chức được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực đã chủ động trong công việc, xử lý kịp thời các văn bản trên phần mềm (TDOffice).  Lãnh đạo các  cơ quan đơn vị đã gương mẫu và giám sát chặt chẽ đối với cán bộ công chức, viên chức trong việc chấp hành kỷ cương hành chính, tinh thần và thái độ phục vụ cũng như việc giao tiếp ứng xử đúng mực với tổ chức, công dân.

Tuy nhiên tại một số ít cơ quan, đơn vị vẫn còn để xảy ra việc cán bộ, công chức không đeo thẻ khi làm việc, chưa cập nhật kịp thời lịch phân công nhiệm vụ trên hồ sơ công việc do vậy đoàn đã nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại trên đồng thời yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân thông qua việc thực thi công vụ tại từng vị trí công tác.

Bài trướcUBND huyện họp giao ban Khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2021
Bài tiếp theoTriển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất