Kiểm tra Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại huyện Chợ Đồn

Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế tại một số xã trên địa bàn huyện về công tác Phòng chống thiên tai và kiểm tra một số công trình dự án đầu tư thuộc nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 theo kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

 Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện. Qua kết quả kiểm tra thực tế, đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuẩn bị, xây dựng các phương án cụ thể để kịp thời ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2021 của huyện Chợ Đồn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Chợ Đồn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chủ động ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, kịp thời ứng phó trước mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Chợ Đồn trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid – 19  làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả.

Bài trướcHĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại xã Bằng Lãng và Yên Thượng
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19