Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi và công tác phát triển sản xuấtvụ Đông Xuân năm 2021-2022

Để kịp thời chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, ngày 14/12/2021 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, công tác phát triển sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022 tại các xã, thị trấn trong huyện. Theo đó, Ban chỉ đạo huyện đã thành lập 10 đoàn thực hiện kiểm tra tại các xã, thị trấn.
 Người dân tại xã Ngọc Phái đã chủ động che chắn chuồng trại cho gia súc.
 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ đông xuân năm 2021-2022. Các địa phương đã chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho cây trồng, đàn vật nuôi. Cụ thể: trong công tác phòng, chống đói, rét, các hộ chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn, thu gom rơm rạ sau thu hoạch,gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại, duy trì diện tích trồng cỏ, cây thức ăn hiện có. Đồng thời, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Lở mồm long móngcho đàn vật nuôi như, tiêm phòng, phun khử trùng tiêu độc. Các hộ dân tích cực trồng và chăm sóc diện tích cây rau màu vụ đông, thực hiện cày ải đất.
Qua kiểm tra thực tế tại hộ chăn nuôi và làm việc với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các thành viên Ban chỉ đạo của huyện đã ghi nhận những kết quả mà các địa phương đã đạt được. Trong thời gian tới, trước diễn biến bất thường của thời tiết, Ban chỉ đạo huyện đề nghị các các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, công tác phát triển sản xuất vụ đông xuân năm 2021-2022. Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do đói, rét, dịch bệnh gây ra đối với đàn vật nuôi; khuyến khích các hộ dân phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại, phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập; tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng các giống cây trồng vụ xuân nằm trong cơ cấu của huyện, tỉnh; Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2022 đảm bảo khung thời vụ như, giống, phân bón, cày ải, tu sửa, nạo vét kênh mương thủy lợi đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất…
Tác giả: Thu Thúy
 
 

 

Bài trướcChợ Đồn đẩy mạnh duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh các giải pháp gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể