Kiểm tra công tác giảm nghèo tại xã Xuân Lạc

          Đoàn kiểm tra công tác giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn làm việc với xã Xuân Lạc

Tại buổi làm việc, đoàn làm việc của tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra công tác chỉ đạo, phối hợp của Ban Chỉ đạo giảm nghèo với các ngành, đoàn thể của xã trong việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2018; công tác triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo về hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách tiếp cận dịch vụ xã hội; công tác tổ chức họp mặt đối thoại với người nghèo; công tác theo dõi, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo thông qua các biểu mẫu tổng hợp báo cáo, phiếu rà soát; công tác thực hiện đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững và chương trình khởi nghiệp thoát nghèo, công tác giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, sổ theo dõi hộ nghèo, hộ cận nghèo và việc tổng hợp báo cáo.

Sau khi làm việc tại UBND xã, đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số  hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo và thoát nghèo.

Qua buổi làm việc với Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Xuân Lạc,  đoàn kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm của địa phương đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã.  Đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Xuân Lạc cần tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các chương trình tín dụng ưu đãi, công khai, minh bạch trong công tác bình chọn hộ nghèo, hộ cận nghèo./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức hội thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, năm 2018
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8- khóa 12 tại điểm cầu huyện Chợ Đồn