Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đợt I tại các xã Quảng Bạch, Tân Lập, Xuân Lạc, Đồng Lạc, Nam Cường, Thị Trấn Bằng Lũng và Ngọc Phái

 Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Nam Cường

Trong chương trình làm việc, đoàn kiểm tra được nghe báo cáo của các xã, thị trấn cho thấy: Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai đúng luật, đảm bảo kế hoạch đề ra. Cơ bản các xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; thành lập được các tổ chức phụ trách bầu cử; ấn định được số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đúng thời gian quy định; công tác nhân sự đảm bảo được tính dân chủ và thống nhất trong đảng, đồng thời đảm bảo đúng theo cơ cấu, số lượng, thành phần quy định tại Luật bầu cử. Công tác tuyên truyền cũng được tăng cường thực hiện, thông qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị tổ chức tại xã, thôn, …đảm bảo thông tin bầu cử đến được mọi người dân. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử cũng được các xã xây dựng theo kế hoạch.

Tại các xã, thị trấn, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã đánh giá cao tiến độ triển khai, kết quả triển khai thực hiện; đồng thời chỉ ra những hạn chế, những nội dung công việc chưa đảm bảo và đề nghị các đơn vị khắc phục, sửa chữa như: rà soát lại các hồ sơ người ứng cử vì liên quan đến độ chính xác trong tóm tắt tiểu sử phục vụ in ấn để phát đến từng hộ gia đình tại địa phương, dự toán ngân sách chi cho cuộc bầu cử; việc chuẩn bị hòm phiếu bầu cử,….

Phát biểu chỉ đạo tại các đơn vị kiểm tra, đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các xã, thị trấn cần tiếp tục chuẩn bị tốt công tác bầu cử ở thời gian tới như: Sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần 2 thực hiện lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nên lồng ghép thực hiện cùng lúc các ứng cử các cấp; Sau khi tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3 cần bố trí ứng cử viên tại mỗi tổ bầu cử hợp lý. Tăng cường công tác tuyên truyền theo các thời điểm, giai đoạn, đặc biệt nhấn mạnh về viêc giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp ở nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước để cử tri hiểu rõ là theo Luật bầu cử; Công tác thăm nắm tư tưởng cử tri, tình hình an ninh trật tự cũng cần được quan tâm để  thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài trướcChợ Đồn: Phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Bài tiếp theoChợ Đồn phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”