Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác chuyên môn các lĩnh vực tại xã Bằng Phúc

 Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã tiến thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác chuyên môn của các công chức cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công  gồm: Văn phòng thống kê, Tư pháp  – Hộ tịch, Văn hóa – thông tin, Địa chính – Nông lâm, Tài chính – Kế toán; không thực hiện kiểm tra đối với công chức chuyên môn văn hóa  – xã hội, địa chính xây dựng, tài chính kế toán và quân sự.  

Qua kiểm tra, nhìn chung công chức chuyên môn thuộc các lĩnh vực tại xã Bằng Phúc cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo thông báo phân công nhiệm vụ của UBND xã và theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV và tại các văn bản quy định chuyên ngành. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới (đã được đoàn kiểm tra chỉ ra theo từng lĩnh vực).

UBND xã Bằng Phúc đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra và sẽ chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn khắc phục các tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được phân công.

Bài trướcChợ Đồn có trên 1.500 người tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19
Bài tiếp theoUBND huyện quyết liệt chỉ đạo thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò