Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

 Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

Qua kiểm tra tại một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Chè PELOYEN xã Bằng Phúc, Công ty TNHH Ngọc Linh, xã Ngọc Phái và một số doanh nghiệp tại thị trấn Bằng Lũng…cho thấy nhìn chung các đơn vị đều thực hiện khá tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên cũng còn có đơn vị chưa  xây dựng nội quy ra vào kho và niêm yết quy trình vận hành các loại máy thiết bị,  quá trình lao động vẫn có một số công nhân không sử dụng bảo hộ lao động; tủ thuốc cấp cứu chưa đầy đủ theo quy định…Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị doanh nghiệp, phát huy vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh, đặc biệt là nhắc nhở người lao động sử dụng bảo hộ cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực có nguy cơ cao về mất an toàn lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ, việc quản lý, sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ . Đối với công tác PCCC, tiếp tục thực hiện đầy đủ kiến nghị của phòng Cảnh sát PCCC, và xây dựng bổ sung phương án cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ít nhất 1 lần/năm./.

Bài trướcPhòng Tư pháp huyện Chợ Đồn tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại xã Đại Sảo
Bài tiếp theoBan chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng năm 2019