Kiện toàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019-2023

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2023, cụ thể: Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 6, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 43 người; Đối với những thôn, tổ dân phố, tiểu khu do sáp nhập theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, đưa ra khỏi danh sách 208 người. Kiện toàn danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2023, tổng số người có uy tín là 1.301 người.

Đối với huyện Chợ Đồn đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2019 – 2023 là 39 người (nữ là 04 người), trong đó có 28 người đưa ra do sáp nhập thôn do sáp nhập theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Có 225 người có uy tín/228 thôn, tổ được kiện toàn, trong đó có 189 người là nam, 36 người là nữ. Theo thành phần: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn là 78 người, cán bộ nghỉ hưu là 38 người, chức sắc tôn giáo 01 người, người sản xuất kinh doanh giỏi 01 người, thành phần khác là 107 người; Đảng Viên là 143 người. Chia theo dân tộc: Tày 178 người, Dao 25 người, Mông 12 người, Kinh 06 người, Nùng 04 người.

 Ông Hoàng Nguyên Tiên, dân tộc Dao, Trưởng thôn – Người có uy tín thôn Nà Liền, xã Nam Cường được Bộ Trưởng

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng Khen nhân dịp Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ III

năm 2019 (Ảnh Tư liệu).

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng chế độ chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành thay thế các Quyết định: số 2195/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2023; số 34/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2023; số 224/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thông tin danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Căn cứ Quyết định này, ngày 02 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 03/UBND-VP giao Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2019-2023 đúng theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.

Bài trướcTrung tâm Chính trị huyện với công tác đào tạo – bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019
Bài tiếp theoNgành Y tế huyện chủ động các điều kiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.