Khu dân cư thôn Bản Ỏm, xã Ngọc Phái tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

  Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Bản Ỏm, xã Ngọc Phái

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân khu dân cư thôn Bản Ỏm đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp đó, trong báo cáo của thôn do ông  Hoàng Văn Viết, Trưởng thôn Bản Ỏm nêu rõ, Năm 2021, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn Bản Ỏm, xã Ngọc Phái đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân trong thôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân trong thôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở khu dân cư đạt 30 triệu đồng/người/năm; diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, thôn đã tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng hiến đất, hiến công, hiến kế, đóng góp tiền xây dựng công trình vệ sinh nhà văn hoá thôn, tu sửa kênh mương nội đồng, đường làng, ngõ xóm…Thôn đã phấn đấu đạt được 15 tiêu chí về Nông thôn mới.

Qua bình xét, khu dân cư có 70/72 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, đạt 97,2%; số  hộ gia đình đạt gia đình văn há 03 năm liên tục là 57/73 hộ, đạt 78%, Thôn Bản Ỏm được Công nhận Thôn đạt danh hiệu Văn hoá. Trong năm, khu dân cư đã vận động, quyên góp xây dựng các loại quỹ như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Khuyến học, Quỹ Bảo trợ trẻ em… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; 100% số hộ gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư luôn giữ vững ổn định…Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022 Thôn Bản Ỏm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu  cây trồng , vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ  khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; tiếp tục duy trì thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; phấn đấu có trên 95% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hoá; giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng , phấn đấu trên 90% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, duy trì tốt hoạt động của tổ tự quản, vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư 3 không”; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân… 

        Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Ma Doãn Kháng, Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức huyện uỷ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khu dân cư thôn Bản Ỏm, xã Ngọc Phái đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời lưu ý trong năm 2021, cấp ủy, lãnh đạo thôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tích cực giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; chú trọng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp….

 Sản phẩm tham gia thi của các đội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại ngày hội, có 02 hộ gia đình của Thôn Bản Ỏm được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND Ngọc Phái tặng gia đình tiêu biểu đạt danh hiệu Gia đình Văn hoá 03 năm liên tục; 01 tập thể và 01 cá nhân được Ban Mặt trận của thôn khen thưởng. Ngày hội  cũng đã tổ chức các hoạt động văn nghệ, trò chơi …để cùng nhau chào mừng và vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài trướcĐảng bộ huyện Chợ Đồn trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho các đảng viên
Bài tiếp theoXã Phương Viên quyết tâm về đích nông thôn mới