Khối Văn hóa – Xã hội giao giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2021

 Đồng chí Dương Văn Hoàn – Ủy viên BTV huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện

đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 khối Văn hóa – xã hội

Tại cuộc họp lãnh đạo các cơ quan trong khối Văn hóa – Xã hội đã báo cáo những kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thông tin những nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song huyện Chợ Đồn đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm, các ngành trong khối Văn hóa – Xã hội đã bám sát chương trình trọng tâm, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quan tâm triển khai kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của công dân, tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp,  Đồng chí Dương Văn Hoàn – Ủy viên BTV huyện ủy- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của các cơ quan, đơn vị khối Văn hóa – Xã hội đã tích cực chủ động tham mưu cho UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo ngành lĩnh vực. Đồng chí đề nghị các phòng, ban, đơn vị trong Khối bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện một số nhiệm vụ trước mắt như: Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, lớp học, thiết bị đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022; chuẩn bị đầy đủ các cơ số về phòng chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn, nhiệt kế điện tử, phòng cách ly, phòng y tế,… chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quan tâm triển khai các lớp đào tạo nghề theo kế hoạch; chủ động tham mưu kế hoạch cho UBND huyện kiểm tra công tác giảm nghèo các xã, thị trấn. Tăng cường công tác đánh giá mô hình giảm nghèo tại các xã, thị trấn. Chủ động tham mưu nhân rộng các mô hình phát triển tốt để người dân cùng triển khai, học tập và thực hiện; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, di tích, di sản, Lễ hội, thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện hoạt động đúng quy định và chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông: Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn; xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động và chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19; Văn Phòng HĐND và UBND huyện: Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc. Tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện công tác y tế, công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên: Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện trong việc mở các lớp đào tạo nghề có sử dụng ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí cho học sinh theo học đúng theo quy định. Trung tâm Y tế huyện: Tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn cũng như điều trị và quản lý các khu cách lý theo quy định. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường; duy trì cơ sở Methadone.  Cơ quan Bảo hiểm xã hội: phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng BHYT, BHTN, BHXH đẩy nhanh tiến độ nộp bảo hiểm theo quy định. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội: Chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị tham mưu thực hiện các công tác về chính sách tại địa phương theo quy định.  Đề nghị các phòng, ban, đơn vị trong Khối Văn hóa – Xã hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung giải quyết tồn tại, hạn chế để triển khai thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra./.

 

 

Bài trướcChợ Đồn tăng cường quét mã QR-Code kiểm soát dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị
Bài tiếp theoUBND huyện họp giao ban Khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2021