Khối Văn hóa – Xã hội họp giao ban quý II, năm 2020

 Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Hoàn phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan trong khối Văn hóa – Xã hội đã báo cáo tóm tắt về kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2020. Chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cụ thể: Trong 4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19, một số nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong khối Văn hóa – Xã hội cũng gặp những khó khăn. Công tác Giáo dục và đào tạo, 100% các trường học trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch đã ảnh hưởng đến kế hoạch học tập năm học; Công tác phong trào Văn hóa – thể thao cũng chưa được tổ chức hoạt động theo kế hoạch phải tạm hoãn theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên; Chưa tổ chức được hội nghị tuyên truyền các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; công tác giảm nghèo không tổ chức được hội nghị tổng kết tập trung…

Các đại biểu dự họp cũng đã thống nhất công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với các trường do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý để đón học sinh các cấp học trở lại trường vào ngày 04/5/2020; Tháo gỡ những khó khăn trong công tác thực hiện lập và dỡ các chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; Phần kinh phí còn dư trong hoạt động giáo dục để sửa chữa các hạng mục tại Trường Mầm non Đồng Lạc, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Tá; Công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong quý I của các cơ quan, đơn vị khối Văn hóa – Xã hội. Đề nghị các cơ quan, ngành khắc phục những khó khăn tồn tại, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường công tác tham mưu đề xuất, đoàn kết, hỗ trợ phối hợp tốt giữa các cơ quan trong khối để đảm bảo hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tiếp tục chuẩn bị và hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Hoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong khối tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở nội dung thống nhất tại cuộc họp, các cơ quan, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ các nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện lựa chọn trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các trường học trên địa bàn mua sắm phù hợp theo tình hình thực tế hiện nay; Các cơ quan tuyên truyền tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác tuyên truyền tổ chức đại hội Đảng các cấp tại địa bàn huyện thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, chính sách xã hội cho các đối tượng thụ hưởng; Quản lý tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; Duy trì thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020; với những nội dung còn lại, thống nhất theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị chuyên môn đề xuất./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn đề nghị hỗ trợ vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19