Khối Văn hóa – Xã hội họp giao ban 6 tháng đầu năm 2020

  Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan trong khối Văn hóa – Xã hội đã báo cáo tóm tắt về kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thông tin những nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020. Lãnh đạo các cơ quan mời dự cùng đưa ra những ý kiến thảo luận, thống nhất để phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Hoàn ghi nhận những kết quả đạt được. Đề nghị các cơ quan, ngành khắc phục những khó khăn tồn tại, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách: Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị quản lý gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Các phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát cơ sở vật chất các trường học, rà soát người lao động, giáo viên hợp đồng tại các trường. thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo quản lý các trường; Chủ trì thực hiện Chương trình giáo dục Phổ thông năm 2018 cấp tiểu học, bồi dưỡng tập huấn, bổ sung nguồn giáo viên đáp ứng nhiệm vụ mới; Chủ động các điều kiện cần thiết để tiếp nhận Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chợ Đồn trực thuộc Phòng quản lý từ 01/9/2020; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh; Chỉ đạo các trường bàn giao học sinh các cấp về nghỉ hè tại các địa phương; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tham mưu thực hiện các chỉ tiêu của huyện được giao như công tác lao động việc làm, công tác đào tạo nghề. Sát sao trong công tác tham mưu thực hiện các chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách đối với hộ nghèo, chú trọng tham mưu hỗ trợ đối tượng người có công là hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Phòng Văn hòa và Thông tin tham mưu tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – thể thao, duy trì quản lý tốt các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, công tác tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện giai đoạn 2000 – 2020; Kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ; Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông tăng cường tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông tổ chức thực hiện các giải thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, công tác thông tin tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ huyện, quan tâm các hoạt động di sản, phối hợp thanh lý các tài sản tại các Trạm Truyền thanh do đơn vị quản lý trên địa bàn các xã. Văn Phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc; Thực hiện bàn giao cơ quan thường trực Chương trình 135 cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng khi có ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo trong các hoạt động của đơn vị; Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện trong việc mở các lớp đào tạo nghề có sử dụng ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí cho học sinh theo học. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh việc thu hồi vốn vay phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Trung tâm Y tế huyện tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.  Hội chữ Thập đỏ tập trung thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của hội, chủ động tham mưu kiện toàn Ban lãnh đạo Hội; Đề nghị các cơ quan liên quan của khối: Phòng Tài Chính –  kế hoạch, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn sử dụng các mục chi đảm bảo đúng theo quy định. Phòng Nội vụ chủ động tham mưu công tác điều động lãnh đạo quản lý các đơn vị trường học. Công tác tôn giáo; Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở, hộ nghèo thuộc diện thụ hưởng được hỗ trợ vay vốn; Đối với các nội dung khác thống nhất tổ chức thực hiện theo nội dung đã thảo luận tại buổi họp./.

Bài trướcChợ Đồn biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016- 2020
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện thăm, tăng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh Liệt sĩ