Khối các cơ quan huyện Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020

Theo Kế hoạch, 86 chiến sĩ dân quân tự vệ sẽ được học tập, quán triệt về: Nội dung cơ bản của luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Tổ chức huấn luyện tại thao trường với các bài tập điều lệnh đội ngũ, tập bắn súng, tháo lắp súng thông thường, ném lựu đạn, tổ Dân quân tư vệ bảo vệ, đánh chiếm mục tiêu khi có bạo loạn; Tiểu đội Dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ mục tiêu  khi có gây rối, bạo loạn… Trong quá trình huấn luyện các chiến sỹ dân quân tự vệ được làm các bài kiểm tra về giáo dục chính trị và bắn đạn thật.

 Lực lượng Dân quân tự vệ khối các cơ quan huyện  kiểm tra bắn đạn thật tại thao trường.

Đợt huấn luyện được tổ chức hằng năm nhằm giúp các chiến sĩ dân quân tự vệ hiểu rõ hơn vị trí, trách nhiệmcủa lực lượng dân quân tự vệ trong cácđơn vị; nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nắm bắt âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thành thạo kỹ, chiến thuật chiến đấu dân quân tự vệ. Từ đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bài trướcBan Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bắc Kạn Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoĐồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại huyện Chợ Đồn