Khối các cơ quan hoàn thành đợt huấn luyện tự vệ năm 2019

Đợt huấn luyện dân quân tự vệ khối các cơ quan năm 2019  diễn ra trong các ngày từ 24-30/6/2019 với 85 chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia. Các chiến sĩ dân quân tự vệ đã được học tập, quán triệt các nội dung về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; chiến lược “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tổ chức huấn luyện tại thao trường với các bài tập điều lệnh đội ngũ; bắn súng, tháo lắp súng thông thường, kỹ thuật bắn súng… Trong quá trình huấn luyện các chiến sỹ dân quân tự vệ được làm các bài kiểm tra về giáo dục chính trị và bắn đạn thật.

 Các chiến sĩ tự vệ khối các cơ quan kiểm tra bắn đạn thật

 (Nguồn ảnh  Nông Đạt)

Thông qua huấn luyện nhằm giúp các chiến sĩ dân quân tự vệ có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; thành thạo kỹ chiến thuật chiến đấu dân quân tự vệ. Trên cơ sở đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ./.

Bài trướcHĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT