Khó khăn trong thực hiện công tác vệ sinh môi trường ở xã Bằng Phúc

 

 Việc phát triển chăn nuôi lợn không được đầu tư đồng bộ dẫn đến gây ô nhiễm môi trường

 

Gia đình ông Đàm Hữu Quân, thôn Nà Hồng phát triển kinh tế từ trồng chè và chăn nuôi lợn, mỗi năm gia đình ông Quân nuôi khoảng 10 con lợn thịt. Mặc dù đã đầu tư xây dựng chuồng lợn tuy nhiên do hệ thống thoát nước thải của gia đình và các gia đình xung quanh chưa đồng bộ nên chất thải từ chuồng lợn không qua xử lý đã trực tiếp chảy xuống mương, ao, suối gây ô nhiễm nguồi nước, không khí.

Theo thống kê, hiện nay xã Bằng Phúc có khoảng 95% số hộ chăn nuôi lợn, mỗi hộ bình quân nuôi từ 10 đến 20 con và hơn 60% số hộ nấu rượu. Sự phát triển làng nghề chăn nuôi và nấu rượu đã khiến cho cuộc sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đang là nỗi lo không nhỏ đối với xã. Nguyên nhân là do hệ thống nước thải chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều hộ chăn nuôi chưa xây dựng hệ thống biôga đảm bảo vệ sinh môi trường; nhận thức của một số hộ dân về vấn đề môi trường chưa cao và việc tham gia công tác vệ sinh môi trường cộng đồng còn hạn chế,…

Trước mắt xã Bằng Phúc đã có một số giải pháp thực hiện như:  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật bảo vệ môi trường, các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thu hút hơn 200 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, xã đã đưa tiêu chí bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước của thôn, cuói năm bình xét các danh hiệu thi đua về gia đình văn hóa, thôn văn hóa,…

Ông Hoàng Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ xã Bằng Phúc cho biết: Thời gian qua, từ sự vận động của chính quyền xã, đến nay bà con các thôn đã xây dựng được 25 hầm xử lý nước thải chăn nuôi bằng bi ô ga, một số hộ đã tự xây dựng bể chứa chất lỏng, ủ phân để hạn chế tỷ lệ nước thải ra ngoài cống, ao, suối,…

Để giải quyết bài toán về vấn đề môi trường, xã Bằng Phúc cần đưa ra một số biện pháp. Trong đó, tăng cường  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu rộng các nội dung về bảo vệ môi trường nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân nhân; trú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo bằng những việc cụ thể,  phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thực hiện lồng ghép các nội dung Bảo vệ môi trường trong các quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đưa công tác môi trường là nhiệm vụ cấp bách, là một trong nhiều tiêu chí quan trọng cần thực hiện hoàn thành trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, người dân nhất là các hộ gia đình chăn nuôi lợn cần có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà và môi trường xung quanh. Khi mỗi hộ dân tự  ý thức được về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sẽ tạo sự đồng thuận trong thực hiện xây dựng môi trường chung cộng đồng dân cư./. 

Bài trướcLãnh đạo HĐND, UBND huyện chúc thọ người cao tuổi tại xã Ngọc Phái và thị trấn Bằng Lũng
Bài tiếp theoĐổi thay từ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Rã Bản