Khảo sát tình hình giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới và một số danh điểm đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện

 Mô hình rau cải Nhật tại xã Bằng Phúc

Năm 2020, tổng số vốn sự nghiệp chương trình MTQG huyện giao UBND xã Bằng Phúc thực hiện là 1 tỷ 153 triệu đồng (trong đó vốn chương trình MTQG xây dựng NTM là 840 triệu đồng, vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 313 triệu đồng). Tại thời điểm khảo sát, xã Bằng Phúc đã thực hiện giải ngân được 698 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giải ngân được 60,5% .

Tại buổi làm việc, đồng chí Ma Doãn Kháng đã đề nghị UBND xã Bằng Phúc tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nguồn vốn đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành việc thanh quyết toán đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Bài trướcHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ tư đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Bài tiếp theoLễ công bố Quyết định thừa nhận xã Đồng Thắng đạt chuẩn nông thôn mới