Khảo sát lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh trên địa bàn huyện Chợ Đồn

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn thực hiện khảo sát vị trí, địa điểm, hiện trạng di tích lịch sử tại 03 điểm di tích lịch sử thuộc xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn.
Đây là Kế hoạch của Bảo tàng tỉnh thực hiện theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 14/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án lập hồ sơ khoa học di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt công bố danh mục kiểm kê di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Băc Kạn năm 2021.
Cụ thể là di tích lịch sử Nền nhà bà Ma Thị Đào thôn Khau Toọc, địa điểm Tổng cục hậu cần ở và làm việc từ năm 1950-1951; di tích lịch sử Nền nhà ông Ma Doãn Giáp thôn Pác Toong,  địa điểm Bộ tổng tham mưu đóng và làm việc từ năm 1949-1950 và di tích lịch sử Ót Cáy, địa điểm khóa 2, Trường Quân Chính kháng Nhật đóng tháng 7, 8, 9 năm 1945.

Đoàn khảo sát, khảo sát tại di tích lịch sử Ót Cáy, xã Yên Phong
Đây là bước để Bảo tàng tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban  nhân dân tỉnh Bắc Kạn xem xét Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh các điểm di tích trên./.
Tác giả: Nông Đạt – Trung tâm VH,TT&TT huyện
Bài trướcPhòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 11 tháng 5 năm 2022