Khảo sát Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2020 – 2025

 Khảo sát Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển

nuôi trồng thuỷ sản huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2020 – 2025 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, người dân cho rằng việc HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc thông qua Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2020 – 2025 là cần thiết, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của địa phương. Với hai nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 1 lần con giống (tương ứng 60% theo định mức kỹ thuật) người dân cho là khá hợp lý; tuy nhiên, đối với nội dung hỗ trợ 1 lần thức ăn công nghiệp (tương ứng 10% theo định mức kỹ thuật), người dân cho rằng quá thấp, đề nghị huyện điều chỉnh tăng mức hỗ trợ 1 lần thức ăn công nghiệp lên trên 40% theo định mức kỹ thuật. Bên cạnh đó, ngoài một số loài cá nuôi truyền thống như: Trắm, chép, rô phi, diêu hồng, đề nghị cơ quan tham mưu xây dựng Đề án bổ sung thêm một số loài có giá trị kinh tế cao như: ba ba, cá trê, lươn, ốc nhồi,…Đồng thời huyện cần phải liên kết thị trường, bao tiêu sản phẩm cho bà con; trong Đề án, đối tượng thụ hưởng cần phân ra 2 loại đối tượng: các hộ gia đình, tổ hợp tác có điều kiện tham gia Đề án và các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ đáp ứng điều kiện về ao nuôi, nhân lực để áp mức hỗ trợ theo từng đối tượng. Ngoài ra, người dân cũng kiến nghị huyện không nên đưa điều kiện phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất ruộng, đất kém hiệu quả sang đất ao thì mới được tham gia Đề án….

Các ý kiến, kiến nghị của người dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương được Ban Kinh tế – Xã hội tổng hợp đầy đủ. Kết thúc đợt khảo sát, Ban sẽ ban hành báo cáo kết quả khảo sát gửi các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn và báo cáo Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Bài trướcThôn Bản Puổng, xã Xuân Lạc và thôn Nà Khằn, xã Nghĩa Tá tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Bài tiếp theoTruyền thông vận động cộng đồng thực hiện vệ sinh nông thôn “ Rửa tay bằng xà phòng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh”