Khai thác, sưu tầm tài liệu, hiện vật, thông tin có giá trị lịch sử trên địa bàn huyện Chợ Đồn

 Di tích Nà Quân ( xã Bình Trung) là điểm đặt Hội trường cơ quan Trung ương Đảng

năm 1947 – 1952

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn nằm trong quần thể di tích lịch sử vùng chiến khu Việt Bắc, thuộc địa bàn 3 xã Lương Bằng, Nghĩa Tá, Bình Trung là căn cứ địa chiến lược, chứng kiến và ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong thời kỳ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954); tại đây, chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, chính phủ đã hoạch định những vấn đề của đất nước tới thắng lợi. Việc sưu tầm, tài liệu, hiện vật, thông tin có giá trị lịch sử tại địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm lưu giữ, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử.

Ngày nay, khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn trở thành địa chỉ đỏ khơi dậy niềm tự hào dân tộc; tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.

Bài trướcBảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh giai đoạn 2016 – 2020
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường thực hiện công tác phòng chống rét và dịch bệnh cho động vật thủy sản