Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

 

  Khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”, Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020 trên phạm vi toàn huyện. Các hoạt trong Tuần lễ như: học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn; các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hoá. Các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực…; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách, chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau; phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực. 

 Các đại biểu dự buổi Lễ ủng hộ Quỹ khuyến học của huyện năm 2020

 

Tại buổi lễ đã có 125 tập thể, cá nhân quyên góp, ủng hộ quỹ khuyến học của huyện.

Bài trướcChợ Đồn kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu