Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

  Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 được phát động trên địa bàn toàn huyện từ ngày 01 đến 7/10/2019.Ngoài tổ chức hoạt động tuyên truyền, các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể sẽ phối hợp với các trường học, các trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động. Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp giáo dục kỹ năng sống. Các trường học phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc bộ, ngoại khóa…Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trưng bày triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước; tổ chức tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các khu di tích lịch sử; phát động các phong trào, các chương trình thu gom, tặng sách các trường học, thư viện…

  Các đại biểu ủng hộ quỹ khuyến học của huyện tại buổi Lễ khai mạc

hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Tại buổi Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 đã có 171 tập thể, cá nhân quyên góp, ủng hộ quỹ khuyến học của huyện với số tiền 12.175.000đ.

Việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời hàng năm nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn lực và cuộc sống, hướng tới xây dựng một xã hội học tập  thường xuyên, liên tục và suốt đời để đem lại những thành công trong công việc.

 Các em học sinh hưởng ứng việc đọc sách tại Thư viện huyện Chợ Đồn

Ngay sau khi phát động Tuần lễ học tập suốt đời cấp huyện, các xã, thị trấn sẽ phối hợp với các trường học tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 tại địa phương với các hoạt động thiết thực, phù hợp.

Bài trướcTổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Bài tiếp theoĐại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị trấn Bằng Lũng