Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính K49

 Chợ Đồn khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính K49

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Âu Thị Hồng Thắm – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, cùng một số đồng chí Trưởng, Phó khoa chuyên môn; và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, lãnh đạo UBND huyện và đại diện một số phòng, ban của huyện.

Lớp học có 70 học viên tham gia, trong thời gian một năm các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý cơ sở; nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; tình hình, nhiệm vụ của địa phương tỉnh Bắc Kạn…

Trong quá trình học tập, từng phần học, các học viên sẽ làm bài thi hết phần để đánh giá chất lượng; cuối khóa, học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa. Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các Học viên những kiến thức cơ bản về lý luận Chính trị – Hành chính. Củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay./.

Bài trướcHội nghị trực tuyến Ban tuyên giáo Trung ương
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu