Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ vừa học vừa làm tại Chợ Đồn

 

 

 

          Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên được nghiên cứu, trang bị những kiến thức lý luận cơ bản gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hoá, đối ngoại, quốc phòng – an ninh; kĩ năng lãnh đạo, quản lý…

          Bên cạnh học lý thuyết, các học viên còn được học qua thực tiễn thông qua các chuyến đi nghiên cứu thực tế để viết tiểu luận. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn. Các học viên phải trải qua 07 học phần bắt buộc, tương đương với 1.056 tiết học. Sau khi kết thúc mỗi học phần, học viên phải làm bài thi kiểm tra để đánh giá kết quả học tập; cuối khóa học, nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp (trong đó, có 20% học viên đạt kết quả học lực loại khá trở lên sẽ được viết tiểu luận tốt nghiệp), và cấp bằng tốt nghiệp cho học viên.

         Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, yêu cầu: tất cả các học viên ngay từ đầu phải xác định tốt động cơ học tập; chấp hành nghiêm quy định, quy chế của Trường Chính trị tỉnh; kết hợp tốt giữa “làm” và “học” để hoàn thành khóa đào tạo đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, nhà trường phải phối hợp tốt giữa cơ quan quản lý cán bộ với cơ quan chủ quản để tổ chức giảng dạy đạt kết quả tốt nhất. Lớp học sẽ được tổ chức trong thời gian 12 tháng/.

Bài trướcChợ Đồn: tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Bài tiếp theoHội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện Chợ Đồn năm 2016