Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị K10 – 2022

Sáng ngày 15/6, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị K10 – 2022. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Ma Đình Tuyến- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đồng chí giảng viên.

 Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị K10-2022.
Lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị K10 – 2022 có 64 học viên chủ yếu là viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện. Trong thời gian một tháng, các học viên sẽ được học tập 18 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội;….. Ngoài ra, các học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả khóa học.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Ma Đình Tuyến- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Chính trị huyện nhấn mạnh: trong thời gian học tập Ban tổ chức lớp học cần thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ giảng dạy của các giảng viên; các học viên cần tuân thủ các nội quy, quy định của lớp học, tập trung nghiên cứu các bài giảng để nắm những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
Thông qua lớp học nhằm giúp học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, vận dụng đúng đắn chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kiến thức đươc trang bị vào thực tế, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Sau khi hoàn thành chương trình nội dung khóa học, học viên sẽ được cấp Bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcBồi dưỡng khung diễn tập diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Bài tiếp theoChợ Đồn: 484 thí sinh chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023