Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng kết nạp đảng viên

 Đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại lớp học

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 25/01 đến 29/01/2021), các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung của 05 bài học, gồm: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011); Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghe báo cáo tình hình thời sự do đồng chí Ma Đình Tuyến Uỷ viên BTV-Trưởng ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị truyền đạt

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Phó bí thư thường trực huyện ủy đề nghị: các đồng chí giảng viên, giảng viên kiêm chức và toàn thể quần chúng ưu tú tham gia lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc thực hiện nội quy, nề nếp của lớp học, tích cực nghiên cứu tài liệu, liên hệ với thực tiễn, viết bài thu hoạch theo yêu cầu. 

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị, trang bị những hiểu biết cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam cho những quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó giúp cho các học viên có hướng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo cách mạng Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Kết thúc lớp học, học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa, nếu đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng theo đúng quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Bài trướcChợ Đồn dẫn đầu chỉ số DDCI tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Bài tiếp theoRực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng